BIP
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Pożegnanie chor. Sławomira ROMEJKI

2014-09-04 09:36:12
W dniu 29.08.2014r. w Sali Tradycji CWT SZ, Szef CWT SZ płk Ryszard MICHTA oraz zebrani żołnierze i pracownicy wojska pożegnali odchodzącego poza CWT SZ Pana chor. Sławomira ROMEJKĘ.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych