BIP
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Wyróżnieni przez Ministra Obrony Narodowej

2014-09-04 09:05:58
14.08.2014r. jest dla żołnierzy i pracowników Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych dniem szczególnym, Minister Obrony Narodowej Decyzją Nr 9/Wych. w sprawie wyróżnienia żołnierzy, byłych żołnierzy, oddziałów i instytucji wojskowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych