BIP
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Dowództwo

 Szef Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych

płk Ryszard MICHTA

 

 

Zastępca Szefa Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych

Główny Inżynier

płk Marek JURECKI

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych