BIP
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Pożegnanie żołnierza CWT SZ.

2017-09-28 13:59:15
W dniu 15.09.2017 r. w Sali Tradycji, Szef CWT SZ płk Ryszard MICHTA oraz licznie zebrani żołnierze i pracownicy pożegnali żołnierza odchodzącego poza struktury CWT SZ.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych