BIP
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Pożegnanie pracownika CWT SZ

2017-07-31 14:47:03
26.07.2017r. w Sali Tradycji Szef CWT SZ płk Ryszard MICHTA oraz żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej pożegnali odchodzącego na emeryturę pracownika CWT SZ.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych