BIP
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Pożegnanie żołnierzy w CWT SZ 2017.

2017-07-07 14:17:57
30.06.2017r. w Sali Tradycji CWT SZ Zastępca Szefa płk Marek JURECKI oraz licznie zebrani żołnierze i pracownicy wojska pożegnali żołnierzy odchodzących z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych