BIP
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
W dniach 23-24 maja br. na bazie RWT we Wrocławiu odbyło się szkolenie metodyczne dla rzeczników dyscyplinarnych z CWT SZ oraz podporządkowanych RWT w Bydgoszczy, Krakowie, Olsztynie i Wrocławiu.

2017-05-31 12:12:34
W dniach 23-24 maja br. na bazie RWT we Wrocławiu odbyło się szkolenie metodyczne dla rzeczników dyscyplinarnych z CWT SZ oraz podporządkowanych RWT w Bydgoszczy, Krakowie, Olsztynie i Wrocławiu.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych