BIP
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Pożegnanie p. Zenona Podsiadły

2017-05-04 11:10:04
28.04.2017r. w Sali Tradycji CWT SZ, Zastępca Szefa płk Marek JURECKI oraz zebrani żołnierze i pracownicy wojska pożegnali odchodzącego z CWT SZ na emeryturę Pana Zenona Podsiadły.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych