BIP
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Pożegnanie mjr. Radosława KOLENDY

2017-04-19 14:25:31
07.04.2017r. w Sali Tradycji CWT SZ, Zastępca Szefa płk Marek JURECKI oraz licznie zebrani żołnierze i pracownicy wojska pożegnali odchodzącego poza struktury CWT SZ mjr. Radosława KOLENDĘ.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych