BIP
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
O nas

INFORMACJA

W związku z procesem przeformowania Inspektoratu Systemów Informacyjnych oraz jednostek bezpośrednio podporządkowanych, na podstawie Decyzji Nr 1/Org./ISI Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającej decyzje w sprawie przeformowania Inspektoratu Systemów Informacyjnych w Inspektorat Informatyki, Decyzji Nr 2/Org./ISI Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2017 r. zmieniającej decyzje w sprawie przeformowania Inspektoratu Systemów Informacyjnych informuje, że z dniem 31.12.2017 Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych zakończyło działalność i zostanie przeformowane w Regionalne Centrum Informatyki Warszawa.

Dotychczasowa strona utrzymywana będzie do dnia 31.03.2018 r.
Strona Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa znajduje się pod adresem
https://rciwarszawa.wp.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych