BIP
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
ODPRAWA ROCZNA CWT SZ 2017r.

2017-02-26 11:11:53
25 lutego w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo – zadaniowa podsumowująca działalność służbową za 2016r. w CWT SZ oraz podporządkowanych RWT w Bydgoszczy, Krakowie, Olsztynie i Wrocławiu

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych