BIP
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Pożegnanie żołnierzy 04.01.2017r.

2017-01-04 12:54:00
04.01.2017r. w Sali Tradycji CWT SZ, Szef CWT SZ Zastępca Szefa CWT SZ płk Marek JURECKI oraz licznie zebrani żołnierze i pracownicy wojska pożegnali odchodzącego poza CWT SZ mjr. Marcina KUŁAKOWSKIEGO oraz kpt. Jacka BIAŁONOGĘ .

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych