BIP
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Zajęcia z KO w Czajce

2016-11-22 11:41:43
Zgodnie z „Programem kształcenia obywatelskiego” w dniu 22 listopada odbyły się zajęcia dla żołnierzy w Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie – Oczyszczalnia Ścieków „CZAJKA”.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych