BIP
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Pożegnanie p. Grażyny Kwiatkowskiej

2016-08-25 10:58:34
W dniu 25.08.2016 r. w Sali Tradycji CWT SZ, Szef CWT SZ płk Ryszard MICHTA oraz zebrani żołnierze i pracownicy wojska pożegnali odchodzą z CWT SZ na emeryturę Panią Grażynę Kwiatkowską.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych