BIP
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Informacje dla Abonentów

 

 

 

 

Reklamacje niesprawności wojskowych stacji telefonicznych

 

 

Reklamacje dotyczące wadliwego działania stacji telefonicznych należy zgłaszać do właściwego rejonowego biura napraw CWT SZ, CWT SP, DŁiI WAT

1. Centrum Wsparcia Teleinformatycznego SZ

ROA Dla abonentów o numerach początkowych Należy dzwonić na nr
Rejon Obsługi Abonentów Nr 1 842xxx, 870xxx, 871xxx, 891xxx 871-971
Rejon Obsługi Abonentów Nr 1 840xxx, 845xxx, 846xxx, 874xxx 871-971
Rejon Obsługi Abonentów Nr 2 831xxx, 840xxx, 845xxx, 846xxx, 847xxx, 848xxx, 892(0-1)xx 847-971
Rejon Obsługi Abonentów Nr 3 873xxx, 877xxx, 878xxx, 879xxx, 892(5-6)xx, 851xxx, 852xxx, 853xxx, 854xxx, 855xxx, 856xxx, 857xxx, 858xxx 877-971
Rejon Obsługi Abonentów Nr 4 811xxx, 812xxx, 813xxx, 814xxx, 815xxx, 816xxx, 817xxx, 818xxx, 872xxx, 892(2-3)xx, 893(0-5)xx 813-971
Reklamacja telefoniczna komórkowych abonentów wojskowych   848-475
Serwis Fax   845-222, 845-269, 846-858

2. Centrum Wsparcia Teleinformatycznego SP

SOT Dla abonentów o numerach początkowych Należy dzwonić na nr
Sektor Obsługi Teleinformatycznej Nr 1 828xxx, 821(0-5)xx 828-000
Sektor Obsługi Teleinformatycznej Nr 1 821-5xx, 821-9xx 821-998, 821-999
Sektor Obsługi Teleinformatycznej Nr 2 824xxx, 825xxx, 826xxx, 821(6-7)xx 825-450

3. Dział Łączności i Informatyki WAT

Dla abonentów o numerach początkowych Należy dzwonić na nr
837xxx, 838xxx, 839xxx 837-400

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych