BIP
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
Patron

W celu kontynuowania i pomnażania dorobku Centralnego Węzła Łączności MON, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 496/MON z dnia 20 grudnia 2011 r. przyjmuje imię płk. prof. inż. Kazimierza Drewnowskiego.płk prof. inż. Kazimierz DREWNOWSKIJako Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Warszawskiej


Optawa na Wołyniu 22.01.1916 r.
(pierwszy z prawej)


Wśród sztabu Komendy Legionów,
Legionowo na Wołyniu 15.02.1916 r.
(pierwszy z lewej)


Wśród sztabu Komendy Legionów,
Legionowo na Wołyniu 15.02.1916 r.
(pierwszy z lewej)


Urodził się w Stanisławowie. Studiował na politechnice we Lwowie i w Zurychu. Od roku 1907 rozpoczął pracę dydaktyczną jako Szef Katedry Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej i aktywnie uczestniczył w ruchu niepodległościowym. Z chwilą wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich. Tutaj tworzył system łączności, kierował nim, opracowywał instrukcje łączności. Po kryzysie przysięgowym, od wiosny 1917 roku, jako kapitan służył w Radzie Regencyjnej. Jednocześnie kontynuował działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną - tym razem na Politechnice Warszawskiej. 12.11.1918 roku zgłosił się do służby w WP. Organizował od podstaw Inspektorat Wojsk Łączności. Stał się faktycznym twórcą wojsk łączności II Rzeczypospolitej. W 1922 roku został oddelegowany do przerwanej pracy na Politechnice Warszawskiej, a w 1926 roku przeniesiony do rezerwy w stopniu pułkownika. W latach 1928-29 i 1933-34 piastował funkcję Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Zainicjował rozbudowę obiektów uczelni i rozwój nowych dyscyplin naukowych w Polsce. Wykształcił kilka pokoleń inżynierów. Po wybuchu II  wojny światowej w latach 1942-1945 więzień obozów koncentracyjnych na Majdanku i Dachau, gdzie tworzył ruch oporu. Od wyzwolenia do 1947 roku przebywał w Belgii, organizując i prowadząc - Ośrodek Wyższych Studiów dla tamtejszej Polonii. Po powrocie do kraju objął Katedrę Miernictwa Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Zmarł nagle w Zakopanem i tam został pochowany. Kawaler Orderu Virtuti Militari, Polonia Restituta, Legii Honorowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych